Cristina Ribera

Catala   Pestanyes1 Pestanyes1 Pestanyes2 Pestanyes3 Pestanyes4 com_arribar

Cristina Ribera
Perruquers

C/ Faraday nº 160 (local 3)
Terrassa (Barcelona)

Telefón: 93 788 42 23

Horari:
Dimarts a dijous de 9 a 12:30 i de 15 a 19 hores
Divendres de 9 a 19 hores
Dissabte de 8 a 16 hores


Email: criberaperruquers@hotmail.com

Facebook: Cristina Ribera Perruquers

C/ Faraday nº 160 (local 3) Terrassa (Barcelona) Telefón: 93 788 42 23 Idioma: Catala Castella
Horari: de Dimarts a Dijous de 9 a 12:30 i de 15 a 19 hores, Divendres de 9 a 19 hores i Dissabte de 8 a 16 hores